På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 6 februari 2018

Projekt

Idag har några av kompisarna på Skorpan arbetat med projektet och "vårat Krokek".
De har målat, pysslat och funderat lite extra kring hur just deras hus i Krokek ser ut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar