På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

onsdag 28 februari 2018

Projekt

Idag har vi på Skorpan gjort oss själva till vår bilbana. Barnen har fotats och får nu klistra på sina bilder på träklossar för att sedan kunna leka med i "vårat Krokek". 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar