På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

torsdag 1 februari 2018

Smak

Vi undersöker skillnaden i frusen frukt med "vanlig". Vi erbjöd frukt som äpple, banan, vindruvor och lime. Svaren vi fick var att det var kallt och hårt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar