På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

torsdag 15 mars 2018

Projekt

Idag har vi på Skorpan arbetat i mindre grupper, medan några gick ut och lekte i den härliga solen så var några kvar inne och arbetade med temat "vårt Krokek" samt konstruerat olika landskap inne i byggrummet. Innan de barn som varit inne också gick ut så hann vi även med lite miniröris.

Vi tog på oss hjälmar och åkte stjärtlapp i backen på gården

Några av barnen gjorde olika djur som de sedan klippte ut och klistrade på klossar

Ett slott där prinsessan, drottningen och massa vakter bor 

Vi dansar och rör på vår kropp till bland annat 
"Världens bästa Karlsson"
"Upp och hoppa"
"Mumsfilibaba" 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar