På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

tisdag 20 mars 2018

Tisdag

Vi gör om på Skorpan!

Vi flyttar ut hemvrån och gör ett mysigt hörn

Och flyttar istället in kartor, bilbana och tillbehör i rummet. Vi ska skapa ett eget Krokek, inte bara genom bilbanan utan genom att bygga upp ett helt rum. Nu har vi mycket mer utrymme att arbeta med och kan tänka allt större kring vad vi vill ha med i vår miljö.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar