På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

torsdag 5 april 2018

Hinderbana

Idag har vi på Skorpan haft hinderbana inne på avdelningen. 
Barnen fick öva på att rulla, gå balansgång, krypa under bord och klättra.


Genom att ha hinderbana utvecklar barnen sin grovmotorik, de lär känna sin kropp och övar på sin rumsuppfattning. De får även träna på att vänta på sin tur. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar