På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

torsdag 26 april 2018

Skorpan torsdag

Idag startade vi upp en grupp med de åtta barn som ska börja förskoleklass till hösten. Vi pratade om vad som kommer hända innan dess och döpte vår grupp. Barnen gav olika namnförslag och sen fick de rösta. Namnet blev  Rosa laget. Som projekt i vår grupp kommer vi jobba lite kring vår buss och tågstationen i Krokek. Vi läste som uppstart boken Bojan och tåget.

Några barn gick på upptäcksfärd och plockade stenar till fortsatt arbete med vårt Krokeks-projekt.
Barnen som var kvar på gården fick äntligen ta fram cyklarna, då allt grus nu är borta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar