På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

måndag 28 maj 2018

Projekt

Idag har vi på Skorpan "bara" arbetat med vårat projekt kring kartan.

Vi har med hjälp av projektorn tittat närmare på vårat solsystem. 
Då vi tidigare pratat om att vår planet jorden egentligen heter Tellus pratade vi idag om Vintergatan som är vår galax och även om de åtta planeter (både stenplaneter och gasjättar) som ingår i vårat solsystem. I samband med detta tog vi oss även en titt på Saturnus ringar och Jupiters månar. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar