På Giraffens förskola arbetar vi temainriktat med olika projekt där de prioriterade områdena matematik, naturvetenskap och språk ingår som ett naturligt inslag. Bemötande är vår styrka och ansiktet utåt liksom gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt. Vår lärmiljö är tillåtande och berikande och inspirerar till lärande då vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Välkommen att följa vår spännande vardag.

torsdag 3 maj 2018

Skorpan torsdag

Idag gick barnen i Rosa laget till Kolmårdens station. Vi tittade på bussar och tåg. Fick se både godståg och vanliga tåg, när tåg kom och åkte iväg. Vi gick även och tittade på det gamla stationshuset.Barnen som var kvar på förskolan delades i två grupper, i en grupp målades det och den andra gruppen gick ut och lekte på gården.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar